PM - Offentlig Privat Samverkan (OPS) E4 Sundsvall

Länsstyrelsen tog under 2003 initiativ till att pröva alternativ till traditionell anslagsfinansiering genom så kallad offentlig privat samverkan för att genomföra E4 Sundsvall. Förslaget presenterades vid Västernorrlands uppvaktning hos den dåvarande regeringen. Genom offentlig privat samverkan skulle den totala kostnaden pressas, tid sparas och staten skulle inte heller belastas direkt av en omfattande finansiering. Den nya regeringen har väkt frågan om möjligheter att genomföra E4 Sundsvall. I detta PM finns en modell utarbetad som bygger på erfarenheter från våra grannländer samt på samtal med byggföretag som gjort liknande projekt internationellt.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Föreningar
  • Näringsliv

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007__13&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss