Naturvårdsbränning i Fageråsens naturreservat 2007

Naturvårdsbränning är ett mycket viktigt instrument för att upprätthålla naturvärden i brandpräglade skogar. Viktiga strukturer som skapas av brand är bland annat döende och döda träd, kolad ved, brandljud, tunnare humustäcke med mera. Andra viktiga företeelser är att det även skapas glesare skogar som är ljusare och varmare med hög andel död ved, både stående och liggande. Att följa upp naturvårdsbränningarnas effekt på skogsbestånden är en väsentlig del i naturvårdsarbetet. I väntan på ett nationellt uppföljningssystem för naturvårdsbränninagar, har länsstyrelsen i Västernorrland satsat på att göra en enkel variant på uppföljningar, nämligen fotopunkter. Varje planerat bränningsområde fotograferas före och efter bränning i fasta punkter.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007_7&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss