Inventering av skalbaggar på äldre tallved 2007

Denna inventering utgör ett led i Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för skydd av skalbaggar på äldre tallved (Wikars 2007) och syftar till ett tillhandahålla ett förbättrat planeringsunderlag för sådana skyddsåtgärder i Västernorrlands län. Inventeringen har utförts under sommarhalvåret 2007 och koncentrerats till ett drygt 20-tal lokaler med förmodad förekomst av för detta ÅGP intressanta tallskogsmiljöer i huvudsak belägna inom naturskyddade områden. Inventeringen har dokumenterat förekomster av recenta eller utdöda populationer av ÅGP-arterna skrovlig flatbagge och raggbock och indikerar att situationen för dessa arter är kritisk i länet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007_14&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss