Handledning om vattenråd

I Sverige finns en lång tradition av vattenvård. Vattenförvaltningsförordningen (SFS 2004:660), vilken omsätter EU:s vattendirektiv till svensk lagstiftning, innebär delvis en ny syn på vattenvård. Den nya synen innebär ökade krav, dels genom att målen har höjts och dels genom att förvaltningen av vatten ska ske i samverkan med alla berörda aktörer. Målet är att allt vatten, grund-, inlands- och kustvatten, ska uppnå god vattenstatus senast år 2015 och att vattenförsörjningen ska vara långsiktigt tryggad. En stor förändring är att förvaltningen av våra vatten ska utgå från vattnets naturliga avgränsningar, avrinningsområden, och då behöver myndigheter och andra aktörer samverka över kommun- och länsgränser för att uppnå en helhetssyn.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Annan

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007__7&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss