Biotopvård i Näbbtjärnsbäcken

Denna rapport beskriver problematiken med vattendrag som under lång tid omformats för timmerflottning och hur man kan återställa dem till något som liknar det ursprungliga. Restaureringen utfördes i Näbbtjärnsbäcken som ligger i Helvetesbrännans naturreservat, Ånge kommun. Totalt restaurerades två kortare delsträckor, genom att återföra sten, block och död ved i vattendraget. Även tre mindre fisklekbottnar i anslutning till delsträckorna återskapades. Arbetet utfördes för hand med det material som låg i eller på sidorna av vattendraget. Restaureringen utfördes av personal från Länsstyrelsen i Västernorrland (Oskar Norrgrann, Klas Johansson, Anders Rydeborg, Per Jonsson, Andreas Karlberg samt artikelförfattaren) under mitten av augusti 2007.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007_11&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss