Regionalt program för arbete med förorenade områden i Västernorrlands län 2007

Miljömyndigheterna i länet har tidigt under 1990-talet uppmärksammat behovet av insatser inom förorenade områden. Intresset för frågorna har också drivits på genom media och en intresserad allmänhet som kommit att ställa allt större krav på undersökningar och åtgärder. Tidigare har länsstyrelsens och kommunernas personella och ekonomiska resurser varit begränsade. De sista åren har dock arbetet tagit fart på allvar, mycket tack vare att riksdagen beslutat att öka anslaget till arbetet med förorenade områden. För 2007 har preliminärt avsatts 499 miljoner kronor för riket som helhet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006__17&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss