Nyföretagande och entreprenörskap i Västernorrland

Västernorrland är ett län med stora tillgångar i skog och vattenkraft. Näringslivet i länet domineras därför av tillverkande storföretag inom dessa näringar som sedan länge agerar på världsmarknaden. Skogsindustrin är världsledande och starkt exportinriktad vilket fört med sig att länet de senaste åren haft bland den högsta bruttoregionprodukten per capita i riket. Strukturomvandling, rationaliseringar och hårdnad konkurrens i näringslivet har dock gjort att arbetstillfällen försvunnit. Denna situation innebär att behovet förnyelse i näringslivet i Västernorrland är stort.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Föreningar
  • Näringsliv

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006_8&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss