Strategiskt utvalda mångfaldsaktiviteter. Lägesrapport 2004-01-01--12-31

Slutrapport projektet Strategiskt utvalda mångfaldsaktiviteter för tiden 1 januari 2004 till och med 31 december 2005. I brist på att andra aktörer än så länge inte driver länsövergripande aktiviteter för att öka förståelse och betydelse av mångfald i näringslivet, samhällslivet driver länsstyrelsen mångfaldsutveckling i Västernorrland. Ökad integration på arbetsmarknaden är bland annat en av lösningarna på framtidens brist på arbetskraft. Projektets samarbetspartners och medfinansiärer var vid projektansökan Försäkringskassan Västernorrland, Kommunförbundet Västernorrland, Länsarbetsnämnden i Västernorrland, Svenskt Näringsliv, Almi företagspartners Västernorrland, IFS1 och Regionalt resurscentrum 5i122.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Integration
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2005__13&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss