Livsmiljö i Västernorrland. Bokslut för 2004

Vision Västernorrland 2010 pekar ut livsmiljön som en viktig resurs i det regionala utvecklingsarbetet. I linje med visionen fastslår det regionala tillväxtprogrammet 2004-2007 att livsmiljöns utveckling över tid ska följas genom återkommande bokslut. Föreliggande bokslut är det andra i ordningen. Det första bokslutet beskrev livsmiljön i länet 2002. Syftet med bokslutet är att beskriva livsmiljön i länet och identifiera delar i denna att bevara och utveckla. Målgruppen för bokslutet är förtroendevalda och tjänstemän inom stat, kommun och landsting med ansvar för och uppgifter inom livsmiljöområdet. Bokslutet är tänkt att vara ett viktigt underlag också för andra aktörer i det regionala och lokala utvecklingsarbetet såsom föreningar, företag och enskilda.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Folkhälsa
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2005_1&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss