Regionalt program för arbete med förorenade områden i Västernorrlands län 2005

Länsstyrelsen har under 2002-2004 genomfört en rad riktade informationsinsatser bland politiker, myndigheter, företag och allmänhet. Landshövding Gerhard Larsson har till exempel särskilt belyst förorenade områden under sina sju kommunbesök med anledning av miljömålsarbetet. Kommunerna är engagerade i arbetet och under 2005 medverkar länets samtliga sju kommuner som huvudman för undersökningar och åtgärder vid områden där ansvarig verksamhetsutövare saknas. Länsstyrelsens insatser för att samordna och leda det regionala arbetet har tillsammans med det stora kommunala intresset lett till att Västernorrlands län fått en jämförelsevis stor tilldelning av det statliga anslag Naturvårdsverket förfogar över.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2004
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2004__7&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss