Förorenade områden - en ren möjlighet

Denna skrift har utarbetats inom ramen för länets ”Vision 2005 med perspektiv mot 2010 Västernorrland ger möjligheter och mångfald”. Inom visionen har nio handlingslinjer arbetat under en tvåårsperiod med olika inriktningar. Handlingslinjen ”Öppenhet och integration som resurs och möjlighet” med deltagare från olika delar av länet har valt att fokusera sitt arbete på etnisk mångfald och arbetsmarknaden i vårt län.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2004
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Ämnen:

  • Energi
  • Klimat
  • Hälsoskydd
  • Miljö
  • Miljömål
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2004__4&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss