Beslut enligt LVM 2003

Länsstyrelsen har enligt 13 kapitlet 2 § socialtjänstlagen tillsynsansvaret över socialtjänsten i länet. Länsstyrelsen skall härvid följa tillämpningen av socialtjänstlagen samt tillse att socialnämnderna fullgör sina uppgifter på ett ändamålsenligt sätt. Länsstyrelsen redovisar i denna rapport statistik rörande tvångsvård av missbrukare. I rapporten beskrivs situationen i länet år 2003, vissa jämförelser görs med 2001 och 2002. Underlaget för redovisningen har inhämtats från länsrätten.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2004
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2004__1&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss