Västernorrlands läns vindkraftspolicy

Vindkraften kommer i en nära framtid att bli ett viktigt komplement till övrig energiproduktion, där det finns möjligheter att lokalisera anläggningar. En samordnad utbyggnad av vindkraften förutsätter att inplacering och utformning sker på ett för landskapet genomtänkt och harmoniskt sätt, så att attraktionskraften i länets värdefulla natur- och kulturmiljöer kan öka. Vindkraften kan utgöra en utvecklingspotential för regionens näringsliv, men besöksnäringar, turism och friluftsliv kan också komma att lida skada av bristfälliga beslut.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2001
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Kulturmiljö
  • Natur
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2001__13&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss