Tak över huvudet?

Länsstyrelsen skall inom länet följa tillämpningen av socialtjänstlagen och se till att socialnämnderna/motsvarande fullgör sina uppgifter på ett ändamålsenligt sätt. Länsstyrelsen har genom enkätundersökning informerat sig om boendesituationen för personer med missbruksproblem i länet samt i vad mån bostadsproblemen berör barn. I denna rapport redovisas resultatet av den genomförda enkätundersökningen. I rapporten ges också en kortfattad och generell beskrivning av missbrukssituationen i länet, som länsstyrelsen utifrån sin tillsyn uppfattar den.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2001
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2001_4&context=21

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss