Verksamhetsplanering och årsredovisning

Länsstyrelsen har en verksamhetsplan som förklarar våra prioriteringar. Vi ska varje år lämna in en årsredovisning till regeringen.

Årsredovisning

Varje år ska länsstyrelserna lämna en årsredovisning till regeringen. Årsredovisningen ska beskriva den verksamhet myndigheten bedriver och innehålla information om resultat- och balansräkning.

Årsredovisningen ska också innehålla en redovisning av uppgifter i länsstyrelseinstruktionen och för de uppdrag och återrapporteringskrav som anges i regleringsbrevet eller i något annat beslut.

De senaste årens årsredovisningar

Årsredovisning 2021 samt 2020 går att begära ut från diariet via e-post: vasternorrland@lansstyrelsen.se

Årsredovisning 2019 Länk till annan webbplats.

Verksamhetsplanering

Länsstyrelsens verksamhetsplan är en sammanfattning som förklarar Länsstyrelsens prioriteringar och kompletterar andra styrande dokument som instruktion, regleringsbrev och uppdrag.

Kontakt

Enheten för verksamhetsstöd

Verksamhetsplanering

Magnus Sundbom, Verksamhetscontroller

Telefon 0611-34 91 38

 

Årsredovisning

Niklas Marklund, Ekonomichef