Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förslag till beslut och skötselplan för det planerade naturreservatet Rudtjärnberget

Remiss

Länsstyrelsen Västernorrland önskar synpunkter på beslut och skötselplan för det planerade naturreservatet Rudtjärnberget i Kramfors kommun.

Remissen skickas till myndigheter och de sakägare som berörs av beslutet.

Remiss planerat naturreservat Rudtjärnberget, Kramfors kommun Pdf, 1.2 MB.

Länsstyrelsen Västernorrland önskar era eventuella synpunkter senast den 9 augusti 2024. Synpunkter skickas i första hand med e-post till vasternorrland@lansstyrelsen.se eller via post till: Länsstyrelsen Västernorrland, 871 86 Härnösand

Ange diarienummer 511-1592-18.

Kontakt

Jonas Salmonsson

Naturvårdshandläggare

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss