Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förvaltningsplan för världsarvet Höga Kusten och Kvarkens skärgård

Remiss

Länsstyrelsen Västernorrland och Forststyrelsen i Finland arbetar tillsammans med den första gemensamma förvaltningsplanen för världsarvet Höga Kusten och Kvarkens skärgård. Förvaltningsplanen beskriver nuläget och planerade åtgärder i världsarvet. Nu vill vi få in synpunkter från allmänheten om hur världsarvet ska förvaltas.

Syftet med den här planen är att ge riktlinjer för förvaltningen av Höga Kusten/Kvarkens skärgård, så att de olika delarna av världsarvet förvaltas med sikte mot gemensamma mål. Här beskrivs världsarvets värden och skyddet av dessa värden. Planen visar också förvaltningsorganisationen, samt sätter mål och riktning för världsarvsförvaltningen.

Höga Kusten utsågs till världsarv av Unesco år 2000. År 2006 utökades världsarvet med Kvarkens skärgård i Finland. Fram till nu har Höga Kusten och Kvarkens skärgård haft separata planer för hur världsarvet ska förvaltas. Nu tar Länsstyrelsen Västernorrland tillsammans med Forststyrelsens Naturtjänster för första gången fram en gemensam förvaltningsplan. Förvaltningsplanen görs nu tillgänglig för synpunkter från allmänheten i både Sverige och Finland.

Förvaltningsplan för Höga Kusten och Kvarkens skärgård - remissversion Pdf, 9.1 MB.

Planen är ett viktigt verktyg för att långsiktigt vårda, förvalta och utveckla världsarvet Höga Kusten och Kvarkens skärgård. Förvaltningsplanen ska bidra till att det unika geologiska landskapet sköts och bevaras för kommande generationer. För att världsarvet ska kunna förvaltas på ett bra sätt är det viktigt att allmänheten och särskilt de som bor eller har en verksamhet inom världsarvet får en möjlighet att påverka.

Därför vill vi ha in synpunkter på världsarvets förvaltningsplan. Synpunkterna behöver vi ha senast den 18 oktober 2023. Lämna synpunkter genom att skicka e-post till: vasternorrland@lansstyrelsen.se

Ange diarienummer 6968-2023.

Vid frågor, kontakta världsarvssamordnare Patrik Bylund via e-post: patrik.bylund@lansstyrelsen.se eller telefon: 073-275 16 35.

Kontakt

Patrik Bylund

Världsarvssamordnare

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss