Risk för vattenbrist i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förvaltningsplan för skarv ute på remiss

Länets skarvpopulation ska vara livskraftig och frisk samtidigt som skadorna som skarv orsakar ska begränsas. Det är två av målen med förvaltningsplanen för skarv som nu är ute på remiss.

Viltförvaltningsdelegationen beslutade den 18 februari 2021 att ta fram en förvaltningsplan för skarv i Västernorrlands län och uppdraget att ta fram en remissversion delegerades till en arbetsgrupp. Arbetsgruppen har bestått av länsstyrelsens personal och ledamöter i viltförvaltningsdelegationen som företräder särskild berörda intressenten.

Ramarna för arbetet med skarvförvaltningsplanen har varit att:

  • Beskriva möjliga förvaltningsåtgärder
  • Beskriva regionala förhållanden
  • Komplettera den nationella förvaltningsplanen

Utifrån dessa ramar har Länsstyrelsen och arbetsgruppen formulerat regionala mål för skarvförvaltningen, tydliggjort juridiska förutsättningar och presenterat ett antal möjliga förvaltningsåtgärder.

Utöver detta samlar förvaltningsplanen information och kunskap om skarvens ekologi och en kartläggning av konfliktytor mellan skarv och människor.

Målsättningen med förvaltningsplanen är att:

  • Länets skarvpopulation ska vara livskraftig och frisk.
  • De skador som skarv orsakar ska begränsas
  • Påverkan på människans intressen ska vara neutral eller positiv.

Förvaltningsplanen har ingen målsättning kopplat till antalet skarvar inom länet eftersom underlag för en sådan målsättning saknas. Förvaltningsplanen vilar på en adaptiv förvaltningsmodell vilket innebär en ständig förbättring genom återkommande inventeringar av skarvpopulationen, utvärderingar av vidtagna åtgärder och med ständig införsel av ny och aktuell forskning.

Förvaltningsplanen är nu ute på remiss hos länets kommuner, viltförvaltningsdelegationen, Polisen, Sportfiskarna, Region Västernorrland och Naturvårdsverket till och med 22 augusti 2022.

Har du frågor kring planen och arbetet eller vill ta del av remissen? Vänligen kontakta vasternorrland@lansstyrelsen.se

Diarienummer: 218-3309-2022

Kontakt