Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Yttrande över remiss om Kontroll för ökad tilltro – en ny myndighet för att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen (SOU 2020:35)

Myndighetsnätverket och Bron Innovation föreslår att den nya myndigheten, som ska arbeta för att motverka felaktiga utbetalningar, ska placeras i Västernorrland. Det finns väl etablerade plattformar av samverkan i länet som kan bidra till en bra uppstart av den nya myndigheten.

Myndighetsnätverket och Bron Innovation har yttrat sig över Regeringskansliets remiss om en ny myndighet. Den nya myndigheten föreslås motverka felaktiga utbetalningar i de mest centrala delarna i välfärdssystemet bland annat Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och CSN. Ett syfte är att öka tilltron till offentlig förvaltning i Sverige.

Västernorrland är en lämplig placering för den nya myndigheten utifrån en redan befintligt god samverkan inom offentlig förvaltning, inte minst genom Myndighetsnätverket. Mittuniversitetet bedriver forskning inom områden som berör den nya myndigheten och Bron Innovations arbete skulle vara främjande för rollen som kunskapsutbyte som myndigheten föreslås få.

- Länet är starkt inom samverkansfrågor och skulle vara en bra plattform för uppstarten av den nya myndigheten, säger landshövding Berit Högman.

Yttrande 2020-10-26 från Myndighetsnätverket och Bron Innovation i Västernorrland Pdf, 129.3 kB.

Remiss av SOU 2020:35 Kontroll för ökad tilltro – en ny myndighet för att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen Länk till annan webbplats.

Kontakt

Sara Brundin

Utvecklare integration