Publiceringsdatum: 3 juni 2020

Senast uppdaterad: onsdag 3 juni, 08.00

Förslag till beslut och skötselplan för det planerade naturreservatet Nedre Röån, Sollefteå kommun

Remiss

Förslag till beslut och skötselplan för det planerade naturreservatet Nedre Röån, Sollefteå kommun

Länsstyrelsens enhet för skyddad natur önskar era synpunkter senast den 7 augusti 2020.
Synpunkter skickas i första hand med e-post till vasternorrland@lansstyrelsen.se eller skriftligen till Länsstyrelsen Västernorrland, 871 86 Härnösand, ange diarienummer 511-2571-2014.
Om ni har några frågor eller vill diskutera något går det bra att kontakta Oskar Norrgrann.

Remisshandling

Förslag till beslut och skötselplan för naturreservatet Nedre RöånPDF

Kontakt

Oskar Norrgrann

Naturvårdshandläggare