Publiceringsdatum: 27 maj 2020

Senast uppdaterad: onsdag 27 maj, 09.14

Förslag till beslut och skötselplan för det planerade
naturreservatet Hålberget, Sundsvalls kommun

Yttrande

Länsstyrelsen översänder härmed förslag till beslut och skötselplan för det planerade
naturreservatet Hålberget för yttrande.

Länsstyrelsens enhet för skyddad natur önskar era synpunkter senast den 11
augusti 2020.
Synpunkter skickas i första hand med e-post till vasternorrland@lansstyrelsen.se
eller skriftligen till Länsstyrelsen Västernorrland, 871 86 Härnösand, ange
diarienummer 511-2912-17.

Om ni har några frågor eller vill diskutera något går det bra att kontakta Åsa Michold.

Remisshandling

Förslag till beslut och skötselplan för HålbergetPDF

Kontakt