Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förslag till beslut och skötselplan för det planerade
naturreservatet Hålberget, Sundsvalls kommun

Yttrande

Länsstyrelsen översänder härmed förslag till beslut och skötselplan för det planerade
naturreservatet Hålberget för yttrande.

Remisstid

Remisstiden har gått ut.

Remisshandling

Förslag till beslut och skötselplan för Hålberget Pdf, 1.7 MB.

Kontakt