Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Synpunkter på remissversion av Västernorrlands regionala skogsprogram

Remiss

Förslaget till regionalt skogsprogram har utarbetats i bred dialog och samverkan tillsammans med företag, ideella föreningar och andra berörda myndigheter och organisationer.

Remissversionen och erbjudandet om att lämna synpunkter har skickats till de företag, organisationer och personer som deltagit i arbetet, men också till ett antal postlådor för exempelvis länets kommuner och myndigheter med flera. Dela gärna remissen med andra personer eller organisationer om du bedömer att någon saknas, då vi är måna om att få brett deltagande i processen med framtagandet av skogsprogrammet.

Remissversion Regionalt skogspogram i Västernorrland Pdf, 6.2 MB.

Ni är välkomna med alla synpunkter och vi önskar särskilt inspel kring dessa frågor om det är möjligt:

  1. Insatser, har vi fångat det som är mest relevant? Borde något styrkas eller läggas till, och varför? Vilka justeringar i formulering skulle förbättra vårt läns möjligheter att bidra till visionen? Var gärna konkret i förslag på förändringar.
  2. Nyckelaktörerna, är de rätt aktörer som föreslagits eller ska någon läggas till eller strykas?
  3. Övriga synpunkter som kan bidra till att förbättra utformningen av det regionala skogsprogrammet.
  4. Eventuellt något om vad din organisation skulle kunna bidra med till ett kommande arbete med en aktivitetsplan.

Förutom remisshanteringen kommer ett förslag till aktivitetsplan tas fram under året. I samband med att du läser remissversionen, så påbörja gärna dina funderingar kring vad din organisation skulle kunna bidra med i form av samverkan och aktiviteter kopplade till skogsprogrammets genomförande. Aktivitetsplanen är tänkt att sträcka sig över två år.

Den nationella strategin för Skogsprogrammet ska vara vägledande för vårt regionala arbete.

Sveriges nationella skogsprogram Länk till annan webbplats.

Remisstid

Remisstiden har gått ut.

Frågor om programmet kan ställas till det regional skogsprogrammets sekretariat.

Jenny Lindgren, Länsstyrelsen Västernorrland
Telefon: 0611-34 90 29
E-post: jenny.lindgren@lansstyrelsen.se

Vanja Strand, Skogsstyrelsen
Telefon: 0660-26 65 52
E-post: vanja.strand@skogsstyrelsen.se

Malin Vedin, Region Västernorrland
Telefon: 070-625 78 56
E-post: malin.vedin@rvn.se

Kontakt