Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förslag till beslut och skötselplan för det planerade naturreservatet Fjärdingsöarna, Kramfors kommun

Remiss

Länsstyrelsen översänder härmed förslag till beslut och skötselplan för det planerade naturreservatet Fjärdingsöarna för yttrande.

Remisstid

Remisstiden har gått ut.

Remisshandling

Förslag till beslut om Fjärdingsöarnas naturreservatPDF

Kontakt

Pekka Bader

Naturvårdshandläggare