Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förslag till beslut och skötselplan för det planerade naturreservatet Fjärdingsöarna, Kramfors kommun

Remiss

Länsstyrelsen översänder härmed förslag till beslut och skötselplan för det planerade naturreservatet Fjärdingsöarna för yttrande.

Kontakt

Pekka Bader

Naturvårdshandläggare