Publiceringsdatum: 5 november 2019

Senast uppdaterad: tisdag 5 november, 12.33

Förslag till beslut och skötselplan för det planerade naturreservatet Fjärdingsöarna, Kramfors kommun

Remiss

Länsstyrelsen översänder härmed förslag till beslut och skötselplan för det planerade naturreservatet Fjärdingsöarna för yttrande.

Länsstyrelsens enhet för skyddad natur önskar era synpunkter senast den 5 december 2019.
Synpunkter skickas i första hand med e-post till vasternorrland@lansstyrelsen.se eller skriftligen till Länsstyrelsen Västernorrland, 871 86 Härnösand, ange diarienummer 511-3002-2018.
Om ni har några frågor eller vill diskutera något går det givetvis bra att kontakta Pekka Bader.

Remisshandling

Förslag till beslut om Fjärdingsöarnas naturreservatPDF

Kontakt

Pekka Bader

Naturvårdshandläggare