Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förslag till beslut och skötselplan för det planerade
naturreservatet Rammberget, Kramfors kommun

Remiss

Länsstyrelsen översänder härmed förslag till beslut och skötselplan för det planerade naturreservatet Rammberget.

Remisstid

Remisstiden har gått ut.

Remisshandling

Förslag till beslut om Rammbergets naturreservatPDF

Kontakt

Jonas Salmonsson

Naturvårdshandläggare