Publiceringsdatum: 17 oktober 2019

Senast uppdaterad: tisdag 5 november, 12.21

Förslag till beslut och skötselplan för det planerade
naturreservatet Rammberget, Kramfors kommun

Remiss

Länsstyrelsen översänder härmed förslag till beslut och skötselplan för det planerade naturreservatet Rammberget.

Länsstyrelsens enhet för skyddad natur önskar eventuella synpunkter senast den 19 november 2019.
Synpunkter skickas i första hand med e-post till vasternorrland@lansstyrelsen.se eller skriftligen till Länsstyrelsen Västernorrland, 871 86 Härnösand, ange diarienummer 511-8215-17.

Remisshandling

Förslag till beslut om Rammbergets naturreservatPDF

Kontakt

Jonas Salmonsson

Naturvårdshandläggare