Publiceringsdatum: 17 oktober 2019

Senast uppdaterad: torsdag 17 oktober, 13.22

Förslag till beslut och skötselplan för det planerade
naturreservatet Halmmyran, Ånge kommun

Remiss

Länsstyrelsen översänder härmed förslag till beslut och skötselplan för det planerade naturreservatet Halmmyran.

Länsstyrelsens enhet för skyddad natur önskar eventuella synpunkter senast den 19 november 2019.
Synpunkter skickas i första hand med e-post till vasternorrland@lansstyrelsen.se eller skriftligen till Länsstyrelsen Västernorrland, 871 86 Härnösand, ange diarienummer 511-291-14.

Remisshandling

Förslag till beslut om Halmmyrans naturreservatPDF

Kontakt

Jonas Salmonsson

Naturvårdshandläggare