Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förslag till beslut och skötselplan för det planerade
naturreservatet Halmmyran, Ånge kommun

Remiss

Länsstyrelsen översänder härmed förslag till beslut och skötselplan för det planerade naturreservatet Halmmyran.

Kontakt

Jonas Salmonsson

Naturvårdshandläggare