Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förslag till beslut och skötselplan för det planerade
naturreservatet Halmmyran, Ånge kommun

Remiss

Länsstyrelsen översänder härmed förslag till beslut och skötselplan för det planerade naturreservatet Halmmyran.

Remisstid

Remisstiden har gått ut.

Remisshandling

Förslag till beslut om Halmmyrans naturreservatPDF

Kontakt

Jonas Salmonsson

Naturvårdshandläggare