Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förslag till beslut och skötselplan för det planerade
naturreservatet Böxlörvmyrskogen, Sollefteå kommun

Remiss

Länsstyrelsen översänder härmed förslag till beslut och skötselplan för det planerade naturreservatet Böxlörvmyrskogen för yttrande.

Kontakt

Anna-Maria Eriksson

Naturvårdshandläggare