Publiceringsdatum: 17 oktober 2019

Senast uppdaterad: torsdag 17 oktober, 13.11

Förslag till beslut och skötselplan för det planerade
naturreservatet Böxlörvmyrskogen, Sollefteå kommun

Remiss

Länsstyrelsen översänder härmed förslag till beslut och skötselplan för det planerade naturreservatet Böxlörvmyrskogen för yttrande.

Länsstyrelsens enhet för skyddad natur önskar era synpunkter senast den 19
november 2019.
Synpunkter skickas i första hand med e-post till vasternorrland@lansstyrelsen.se
eller skriftligen till Länsstyrelsen Västernorrland, 871 86 Härnösand, ange
diarienummer 511-8011-17.
Om ni har några frågor eller vill diskutera något går det bra att kontakta Anna-Maria Eriksson, Länsstyrelsen Västernorrland.

Remisshandling

Förslag till beslut om Böxlörvmyrskogens naturreservatPDF

Kontakt

Anna-Maria Eriksson

Naturvårdshandläggare