Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förslag till beslut och skötselplan för det planerade
naturreservatet Böxlörvmyrskogen, Sollefteå kommun

Remiss

Länsstyrelsen översänder härmed förslag till beslut och skötselplan för det planerade naturreservatet Böxlörvmyrskogen för yttrande.

Remisstid

Remisstiden har gått ut.

Remisshandling

Förslag till beslut om Böxlörvmyrskogens naturreservatPDF

Kontakt

Anna-Maria Eriksson

Naturvårdshandläggare