Publiceringsdatum: 17 oktober 2019

Senast uppdaterad: torsdag 17 oktober, 11.39

Förslag till beslut och skötselplan för det planerade
naturreservatet Bastusjöklippen, Härnösand och
Sollefteå kommuner

Remiss

Länsstyrelsen översänder härmed förslag till beslut och skötselplan för det planerade naturreservatet Bastusjöklippen för yttrande.

Länsstyrelsens enhet för skyddad natur önskar eventuella synpunkter
senast den 19 november 2019.
Synpunkter skickas i första hand med e-post till: vasternorrland@lansstyrelsen.se eller skriftligen till LänsstyrelsenVästernorrland, 871 86 Härnösand, ange diarienummer 511-6368-15.

Remisshandling

Förslag till beslut om Bastusjöklippens naturreservatPDF

Kontakt

Jonas Salmonsson

Naturvårdshandläggare