Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förslag till beslut och skötselplan för det planerade
naturreservatet Bastusjöklippen, Härnösand och
Sollefteå kommuner

Remiss

Länsstyrelsen översänder härmed förslag till beslut och skötselplan för det planerade naturreservatet Bastusjöklippen för yttrande.

Kontakt

Jonas Salmonsson

Naturvårdshandläggare