Publiceringsdatum: 23 maj 2019

Senast uppdaterad: torsdag 23 maj, 08.32

Remiss av bevarandeplaner för Natura 2000-områden

Remiss

Länsstyrelsen har under 2018 arbetat med att uppdatera bevarandeplaner för flera Natura 2000-områden i länet. Natura 2000 är ett europeiskt nätverk av värdefulla naturområden. I länkarna nedan hittar du remiss för respektive område.

I bevarandeplanen finns en beskrivning av området med bevarandesyfte, bevarandemål och information om de naturtyper och arter som ska bevaras. Hot mot Natura 2000-områdets arter och naturtyper, och behov av bevarandeåtgärder, till exempel skydd eller skötsel, beskrivs. Informationen ska underlätta förvaltningen av området och tillståndsprövningar enligt miljöbalken.

Länsstyrelsens enhet för skyddad natur behöver eventuella synpunkter senast den 26 juni 2019. Synpunkter skickas till e-post vasternorrland@lansstyrelsen.se, eller postas till Länsstyrelsen Västernorrland, 871 86 Härnösand, ange diarienummer 511-2579-2015.

Bevarandeplaner:

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Balesudden.pdf 695.7 kB 2019-05-17 08.40
Björkbäcksmyran.pdf 815 kB 2019-05-17 08.40
Björntjärn.pdf 746.9 kB 2019-05-17 08.40
Bågaliden.pdf 727.5 kB 2019-05-17 08.40
Del av Bremön.pdf 760.6 kB 2019-05-17 08.40
Djupdalen.pdf 853.2 kB 2019-05-17 08.40
Ensillre kalkbarrskog.pdf 713 kB 2019-05-17 08.40
Fageråsen.pdf 643.1 kB 2019-05-17 08.40
Gammelbodarna.pdf 530.1 kB 2019-05-17 08.40
Gammtratten.pdf 843.2 kB 2019-05-17 08.40
Gideåbergssmyrarna.pdf 656.3 kB 2019-05-17 08.40
Gnäggen.pdf 383.7 kB 2019-05-17 08.40
Granbodåsen.pdf 624.1 kB 2019-05-17 08.40
Granliden.pdf 762.9 kB 2019-05-17 08.40
Grenforsen.pdf 770.3 kB 2019-05-17 08.40
Grönviksmyran.pdf 663.6 kB 2019-05-17 08.40
Halsviksravinen.pdf 787.3 kB 2019-05-17 08.40
Helvetesbrännan (södra).pdf 1.1 MB 2019-05-17 08.40
Herrbergsliden.pdf 741.7 kB 2019-05-17 08.40
Hummelvik.pdf 721 kB 2019-05-17 08.40
Högberget.pdf 749.6 kB 2019-05-17 08.40
Högbonden.pdf 523 kB 2019-05-17 08.40
Högänge.pdf 531.7 kB 2019-05-17 08.40
Indalsälvens delta.pdf 536.5 kB 2019-05-17 08.40
Juni-Stormyran.pdf 640 kB 2019-05-17 08.40
Jämtgaveln.pdf 856.8 kB 2019-05-17 08.40
Jättjärn.pdf 754.3 kB 2019-05-17 08.40
Klövberget (norra).pdf 703.8 kB 2019-05-17 08.40
Kullbäcken-Markbäcken.pdf 850.9 kB 2019-05-17 08.40
Kålhuvudet.pdf 797.3 kB 2019-05-17 08.40
Lillsjöslåttern.pdf 642.4 kB 2019-05-17 08.40
Lovik-Storflon.pdf 655.1 kB 2019-05-17 08.40
Långharsholmen.pdf 622.8 kB 2019-05-17 08.40
Lövlund.pdf 486.2 kB 2019-05-17 08.40
Malungsfluggen.pdf 831.4 kB 2019-05-17 08.40
Mossaträsk.pdf 646.3 kB 2019-05-17 08.40
Nippsippan i Nässjö by.pdf 652.1 kB 2019-05-17 08.40
Nipsippan vid Krången.pdf 685.4 kB 2019-05-17 08.40
Omneberget.pdf 733.8 kB 2019-05-17 08.40
Oringsjö Mo-Långsjön.pdf 663.5 kB 2019-05-17 08.40
Prästflon.pdf 660.8 kB 2019-05-17 08.40
Rankleven.pdf 628.9 kB 2019-05-17 08.40
Rigåsen.pdf 624 kB 2019-05-17 08.40
Rismyrberget.pdf 658.5 kB 2019-05-17 08.40
Ruskhöjden.pdf 747.9 kB 2019-05-17 08.40
Rågsvedjeberget.pdf 717.4 kB 2019-05-17 08.40
Rödmyråsen.pdf 730.3 kB 2019-05-17 08.40
Skuleskogen.pdf 900.3 kB 2019-05-17 08.40
Smedsgården.pdf 665.6 kB 2019-05-17 08.40
Smitingen-Härnöklubb.pdf 540.6 kB 2019-05-17 08.40
Stensjöflon.pdf 643.3 kB 2019-05-17 08.40
Stockholmsgatorna (södra).pdf 751 kB 2019-05-17 08.40
Storkälen.pdf 639.3 kB 2019-05-17 08.40
Stormyran på Ulvön.pdf 736.9 kB 2019-05-17 08.40
Stormyran-Lommyran.pdf 780.6 kB 2019-05-17 08.40
Stormyrskogen.pdf 798.8 kB 2019-05-17 08.40
Stornäset.pdf 544.5 kB 2019-05-17 08.40
Sundsjöåsen.pdf 651.9 kB 2019-05-17 08.40
Svartnäsudden.pdf 594.5 kB 2019-05-17 08.40
Svarttjärnsåsen.pdf 723.6 kB 2019-05-17 08.40
Sönnasjöberget.pdf 720.5 kB 2019-05-17 08.40
Sör-Lappmyran.pdf 698.8 kB 2019-05-17 08.40
Sör-Skirsjöberget.pdf 752.7 kB 2019-05-17 08.40
Trolltjärn.pdf 728 kB 2019-05-17 08.40
Trysunda.pdf 638.2 kB 2019-05-17 08.40
Tågsjöbrännan.pdf 744.2 kB 2019-05-17 08.40
Uvsjön.pdf 730.1 kB 2019-05-17 08.40
Villmyran.pdf 739.2 kB 2019-05-17 08.40
Vägsjöknösen.pdf 764 kB 2019-05-17 08.40
Vällingsjö urskog.pdf 827.7 kB 2019-05-17 08.40
Vändåtberget.pdf 944.8 kB 2019-05-17 08.40
Västanåhöjden.pdf 608.2 kB 2019-05-17 08.40
Åsen.pdf 736.4 kB 2019-05-17 08.40
Åttjärnsbodarna.pdf 773.1 kB 2019-05-17 08.40
Älgberget-Björnberget.pdf 708.1 kB 2019-05-17 08.40
Förslag till beslut om utvidgning av Kärmsjöbäckens naturreservat.pdf 2 MB 2019-05-23 08.53

Kontakt

Jonas Salmonsson

Naturvårdshandläggare