Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Remiss av bevarandeplaner för Natura 2000-områden

Remiss

Länsstyrelsen har under 2018 arbetat med att uppdatera bevarandeplaner för flera Natura 2000-områden i länet. Natura 2000 är ett europeiskt nätverk av värdefulla naturområden. I länkarna nedan hittar du remiss för respektive område.

I bevarandeplanen finns en beskrivning av området med bevarandesyfte, bevarandemål och information om de naturtyper och arter som ska bevaras. Hot mot Natura 2000-områdets arter och naturtyper, och behov av bevarandeåtgärder, till exempel skydd eller skötsel, beskrivs. Informationen ska underlätta förvaltningen av området och tillståndsprövningar enligt miljöbalken.

Remisstid

Remisstiden har gått ut.

Bevarandeplaner:

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Balesudden.pdfPdf, 695.7 kB. 695.7 kB 2019-05-17 08.40
Björkbäcksmyran.pdfPdf, 815 kB. 815 kB 2019-05-17 08.40
Björntjärn.pdfPdf, 746.9 kB. 746.9 kB 2019-05-17 08.40
Bågaliden.pdfPdf, 727.5 kB. 727.5 kB 2019-05-17 08.40
Del av Bremön.pdfPdf, 760.6 kB. 760.6 kB 2019-05-17 08.40
Djupdalen.pdfPdf, 853.2 kB. 853.2 kB 2019-05-17 08.40
Ensillre kalkbarrskog.pdfPdf, 713 kB. 713 kB 2019-05-17 08.40
Fageråsen.pdfPdf, 643.1 kB. 643.1 kB 2019-05-17 08.40
Gammelbodarna.pdfPdf, 530.1 kB. 530.1 kB 2019-05-17 08.40
Gammtratten.pdfPdf, 843.2 kB. 843.2 kB 2019-05-17 08.40
Gideåbergssmyrarna.pdfPdf, 656.3 kB. 656.3 kB 2019-05-17 08.40
Gnäggen.pdfPdf, 383.7 kB. 383.7 kB 2019-05-17 08.40
Granbodåsen.pdfPdf, 624.1 kB. 624.1 kB 2019-05-17 08.40
Granliden.pdfPdf, 762.9 kB. 762.9 kB 2019-05-17 08.40
Grenforsen.pdfPdf, 770.3 kB. 770.3 kB 2019-05-17 08.40
Grönviksmyran.pdfPdf, 663.6 kB. 663.6 kB 2019-05-17 08.40
Halsviksravinen.pdfPdf, 787.3 kB. 787.3 kB 2019-05-17 08.40
Helvetesbrännan (södra).pdfPdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2019-05-17 08.40
Herrbergsliden.pdfPdf, 741.7 kB. 741.7 kB 2019-05-17 08.40
Hummelvik.pdfPdf, 721 kB. 721 kB 2019-05-17 08.40
Högberget.pdfPdf, 749.6 kB. 749.6 kB 2019-05-17 08.40
Högbonden.pdfPdf, 523 kB. 523 kB 2019-05-17 08.40
Högänge.pdfPdf, 531.7 kB. 531.7 kB 2019-05-17 08.40
Indalsälvens delta.pdfPdf, 536.5 kB. 536.5 kB 2019-05-17 08.40
Juni-Stormyran.pdfPdf, 640 kB. 640 kB 2019-05-17 08.40
Jämtgaveln.pdfPdf, 856.8 kB. 856.8 kB 2019-05-17 08.40
Jättjärn.pdfPdf, 754.3 kB. 754.3 kB 2019-05-17 08.40
Klövberget (norra).pdfPdf, 703.8 kB. 703.8 kB 2019-05-17 08.40
Kullbäcken-Markbäcken.pdfPdf, 850.9 kB. 850.9 kB 2019-05-17 08.40
Kålhuvudet.pdfPdf, 797.3 kB. 797.3 kB 2019-05-17 08.40
Lillsjöslåttern.pdfPdf, 642.4 kB. 642.4 kB 2019-05-17 08.40
Lovik-Storflon.pdfPdf, 655.1 kB. 655.1 kB 2019-05-17 08.40
Långharsholmen.pdfPdf, 622.8 kB. 622.8 kB 2019-05-17 08.40
Lövlund.pdfPdf, 486.2 kB. 486.2 kB 2019-05-17 08.40
Malungsfluggen.pdfPdf, 831.4 kB. 831.4 kB 2019-05-17 08.40
Mossaträsk.pdfPdf, 646.3 kB. 646.3 kB 2019-05-17 08.40
Nippsippan i Nässjö by.pdfPdf, 652.1 kB. 652.1 kB 2019-05-17 08.40
Nipsippan vid Krången.pdfPdf, 685.4 kB. 685.4 kB 2019-05-17 08.40
Omneberget.pdfPdf, 733.8 kB. 733.8 kB 2019-05-17 08.40
Oringsjö Mo-Långsjön.pdfPdf, 663.5 kB. 663.5 kB 2019-05-17 08.40
Prästflon.pdfPdf, 660.8 kB. 660.8 kB 2019-05-17 08.40
Rankleven.pdfPdf, 628.9 kB. 628.9 kB 2019-05-17 08.40
Rigåsen.pdfPdf, 624 kB. 624 kB 2019-05-17 08.40
Rismyrberget.pdfPdf, 658.5 kB. 658.5 kB 2019-05-17 08.40
Ruskhöjden.pdfPdf, 747.9 kB. 747.9 kB 2019-05-17 08.40
Rågsvedjeberget.pdfPdf, 717.4 kB. 717.4 kB 2019-05-17 08.40
Rödmyråsen.pdfPdf, 730.3 kB. 730.3 kB 2019-05-17 08.40
Skuleskogen.pdfPdf, 900.3 kB. 900.3 kB 2019-05-17 08.40
Smedsgården.pdfPdf, 665.6 kB. 665.6 kB 2019-05-17 08.40
Smitingen-Härnöklubb.pdfPdf, 540.6 kB. 540.6 kB 2019-05-17 08.40
Stensjöflon.pdfPdf, 643.3 kB. 643.3 kB 2019-05-17 08.40
Stockholmsgatorna (södra).pdfPdf, 751 kB. 751 kB 2019-05-17 08.40
Storkälen.pdfPdf, 639.3 kB. 639.3 kB 2019-05-17 08.40
Stormyran på Ulvön.pdfPdf, 736.9 kB. 736.9 kB 2019-05-17 08.40
Stormyran-Lommyran.pdfPdf, 780.6 kB. 780.6 kB 2019-05-17 08.40
Stormyrskogen.pdfPdf, 798.8 kB. 798.8 kB 2019-05-17 08.40
Stornäset.pdfPdf, 544.5 kB. 544.5 kB 2019-05-17 08.40
Sundsjöåsen.pdfPdf, 651.9 kB. 651.9 kB 2019-05-17 08.40
Svartnäsudden.pdfPdf, 594.5 kB. 594.5 kB 2019-05-17 08.40
Svarttjärnsåsen.pdfPdf, 723.6 kB. 723.6 kB 2019-05-17 08.40
Sönnasjöberget.pdfPdf, 720.5 kB. 720.5 kB 2019-05-17 08.40
Sör-Lappmyran.pdfPdf, 698.8 kB. 698.8 kB 2019-05-17 08.40
Sör-Skirsjöberget.pdfPdf, 752.7 kB. 752.7 kB 2019-05-17 08.40
Trolltjärn.pdfPdf, 728 kB. 728 kB 2019-05-17 08.40
Trysunda.pdfPdf, 638.2 kB. 638.2 kB 2019-05-17 08.40
Tågsjöbrännan.pdfPdf, 744.2 kB. 744.2 kB 2019-05-17 08.40
Uvsjön.pdfPdf, 730.1 kB. 730.1 kB 2019-05-17 08.40
Villmyran.pdfPdf, 739.2 kB. 739.2 kB 2019-05-17 08.40
Vägsjöknösen.pdfPdf, 764 kB. 764 kB 2019-05-17 08.40
Vällingsjö urskog.pdfPdf, 827.7 kB. 827.7 kB 2019-05-17 08.40
Vändåtberget.pdfPdf, 944.8 kB. 944.8 kB 2019-05-17 08.40
Västanåhöjden.pdfPdf, 608.2 kB. 608.2 kB 2019-05-17 08.40
Åsen.pdfPdf, 736.4 kB. 736.4 kB 2019-05-17 08.40
Åttjärnsbodarna.pdfPdf, 773.1 kB. 773.1 kB 2019-05-17 08.40
Älgberget-Björnberget.pdfPdf, 708.1 kB. 708.1 kB 2019-05-17 08.40
Förslag till beslut om utvidgning av Kärmsjöbäckens naturreservat.pdfPdf, 2 MB. 2 MB 2019-05-23 08.53

Kontakt

Jonas Salmonsson

Naturvårdshandläggare