Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Remiss av bevarandeplaner för Natura 2000-områden

Remiss

Länsstyrelsen har under 2018 arbetat med att uppdatera bevarandeplaner för flera Natura 2000-områden i länet. Natura 2000 är ett europeiskt nätverk av värdefulla naturområden. I länkarna nedan hittar du remiss för respektive område.

I bevarandeplanen finns en beskrivning av området med bevarandesyfte, bevarandemål och information om de naturtyper och arter som ska bevaras. Hot mot Natura 2000-områdets arter och naturtyper, och behov av bevarandeåtgärder, till exempel skydd eller skötsel, beskrivs. Informationen ska underlätta förvaltningen av området och tillståndsprövningar enligt miljöbalken.

Remisstid

Remisstiden har gått ut.

Bevarandeplaner:

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Balesudden.pdf 695.7 kB 2019-05-17 08.40
Björkbäcksmyran.pdf 815 kB 2019-05-17 08.40
Björntjärn.pdf 746.9 kB 2019-05-17 08.40
Bågaliden.pdf 727.5 kB 2019-05-17 08.40
Del av Bremön.pdf 760.6 kB 2019-05-17 08.40
Djupdalen.pdf 853.2 kB 2019-05-17 08.40
Ensillre kalkbarrskog.pdf 713 kB 2019-05-17 08.40
Fageråsen.pdf 643.1 kB 2019-05-17 08.40
Gammelbodarna.pdf 530.1 kB 2019-05-17 08.40
Gammtratten.pdf 843.2 kB 2019-05-17 08.40
Gideåbergssmyrarna.pdf 656.3 kB 2019-05-17 08.40
Gnäggen.pdf 383.7 kB 2019-05-17 08.40
Granbodåsen.pdf 624.1 kB 2019-05-17 08.40
Granliden.pdf 762.9 kB 2019-05-17 08.40
Grenforsen.pdf 770.3 kB 2019-05-17 08.40
Grönviksmyran.pdf 663.6 kB 2019-05-17 08.40
Halsviksravinen.pdf 787.3 kB 2019-05-17 08.40
Helvetesbrännan (södra).pdf 1.1 MB 2019-05-17 08.40
Herrbergsliden.pdf 741.7 kB 2019-05-17 08.40
Hummelvik.pdf 721 kB 2019-05-17 08.40
Högberget.pdf 749.6 kB 2019-05-17 08.40
Högbonden.pdf 523 kB 2019-05-17 08.40
Högänge.pdf 531.7 kB 2019-05-17 08.40
Indalsälvens delta.pdf 536.5 kB 2019-05-17 08.40
Juni-Stormyran.pdf 640 kB 2019-05-17 08.40
Jämtgaveln.pdf 856.8 kB 2019-05-17 08.40
Jättjärn.pdf 754.3 kB 2019-05-17 08.40
Klövberget (norra).pdf 703.8 kB 2019-05-17 08.40
Kullbäcken-Markbäcken.pdf 850.9 kB 2019-05-17 08.40
Kålhuvudet.pdf 797.3 kB 2019-05-17 08.40
Lillsjöslåttern.pdf 642.4 kB 2019-05-17 08.40
Lovik-Storflon.pdf 655.1 kB 2019-05-17 08.40
Långharsholmen.pdf 622.8 kB 2019-05-17 08.40
Lövlund.pdf 486.2 kB 2019-05-17 08.40
Malungsfluggen.pdf 831.4 kB 2019-05-17 08.40
Mossaträsk.pdf 646.3 kB 2019-05-17 08.40
Nippsippan i Nässjö by.pdf 652.1 kB 2019-05-17 08.40
Nipsippan vid Krången.pdf 685.4 kB 2019-05-17 08.40
Omneberget.pdf 733.8 kB 2019-05-17 08.40
Oringsjö Mo-Långsjön.pdf 663.5 kB 2019-05-17 08.40
Prästflon.pdf 660.8 kB 2019-05-17 08.40
Rankleven.pdf 628.9 kB 2019-05-17 08.40
Rigåsen.pdf 624 kB 2019-05-17 08.40
Rismyrberget.pdf 658.5 kB 2019-05-17 08.40
Ruskhöjden.pdf 747.9 kB 2019-05-17 08.40
Rågsvedjeberget.pdf 717.4 kB 2019-05-17 08.40
Rödmyråsen.pdf 730.3 kB 2019-05-17 08.40
Skuleskogen.pdf 900.3 kB 2019-05-17 08.40
Smedsgården.pdf 665.6 kB 2019-05-17 08.40
Smitingen-Härnöklubb.pdf 540.6 kB 2019-05-17 08.40
Stensjöflon.pdf 643.3 kB 2019-05-17 08.40
Stockholmsgatorna (södra).pdf 751 kB 2019-05-17 08.40
Storkälen.pdf 639.3 kB 2019-05-17 08.40
Stormyran på Ulvön.pdf 736.9 kB 2019-05-17 08.40
Stormyran-Lommyran.pdf 780.6 kB 2019-05-17 08.40
Stormyrskogen.pdf 798.8 kB 2019-05-17 08.40
Stornäset.pdf 544.5 kB 2019-05-17 08.40
Sundsjöåsen.pdf 651.9 kB 2019-05-17 08.40
Svartnäsudden.pdf 594.5 kB 2019-05-17 08.40
Svarttjärnsåsen.pdf 723.6 kB 2019-05-17 08.40
Sönnasjöberget.pdf 720.5 kB 2019-05-17 08.40
Sör-Lappmyran.pdf 698.8 kB 2019-05-17 08.40
Sör-Skirsjöberget.pdf 752.7 kB 2019-05-17 08.40
Trolltjärn.pdf 728 kB 2019-05-17 08.40
Trysunda.pdf 638.2 kB 2019-05-17 08.40
Tågsjöbrännan.pdf 744.2 kB 2019-05-17 08.40
Uvsjön.pdf 730.1 kB 2019-05-17 08.40
Villmyran.pdf 739.2 kB 2019-05-17 08.40
Vägsjöknösen.pdf 764 kB 2019-05-17 08.40
Vällingsjö urskog.pdf 827.7 kB 2019-05-17 08.40
Vändåtberget.pdf 944.8 kB 2019-05-17 08.40
Västanåhöjden.pdf 608.2 kB 2019-05-17 08.40
Åsen.pdf 736.4 kB 2019-05-17 08.40
Åttjärnsbodarna.pdf 773.1 kB 2019-05-17 08.40
Älgberget-Björnberget.pdf 708.1 kB 2019-05-17 08.40
Förslag till beslut om utvidgning av Kärmsjöbäckens naturreservat.pdf 2 MB 2019-05-23 08.53

Kontakt

Jonas Salmonsson

Naturvårdshandläggare