Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förslag till beslut om utvidgning av Kärmsjöbäckens naturreservat, Sollefteå kommun

Remiss

Länsstyrelsen översänder härmed förslag till beslut om utvidgning av
Kärmsjöbäckens naturreservatet för yttrande.

Kontakt

Oskar Norrgrann

Naturvårdshandläggare