Publiceringsdatum: 23 maj 2019

Förslag till beslut om utvidgning av Kärmsjöbäckens naturreservat, Sollefteå kommun

Remiss

Länsstyrelsen översänder härmed förslag till beslut om utvidgning av
Kärmsjöbäckens naturreservatet för yttrande.

Länsstyrelsens enhet för skyddad natur önskar era synpunkter senast den 20
augusti 2019.

Synpunkter skickas till vasternorrland@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen
Västernorrland, 871 86 Härnösand, ange diarienummer 511-5681-2017.

Om ni har några frågor eller vill diskutera något går det bra att kontakta Oskar Norrgrann.

Remisshandling

Förslag till beslut om utvidgning av Kärmsjöbäckens naturreservatPDF

Kontakt

Oskar Norrgrann

Naturvårdshandläggare