Publiceringsdatum: 24 april 2019

Förslag till beslut och skötselplan för det planerade naturreservatet Ljusmorberget, Sundsvalls kommun

Länsstyrelsen översänder härmed förslag till beslut och skötselplan för det planerade naturreservatet Ljusmorberget för yttrande.

Länsstyrelsens enhet för skyddad natur önskar era synpunkter senast den 29 maj 2019.

Synpunkter skickas i första hand till vasternorrland@lansstyrelsen.se eller
Länsstyrelsen Västernorrland, 871 86 Härnösand, ange diarienummer 511-385-16.

Om ni har några frågor eller vill diskutera något går det bra att kontakta Åsa Michold.

Remisshandling

Förslag till beslut och skötselplan för Ljusmorberget naturreservatPDF.

Kontakt