Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen Västernorrlands yttrande över betänkandet En effektivare kommunal räddningstjänst (SOU 2018:54)

Yttrande

Länsstyrelsen säger nej till utredarens förslag om att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ska ta över möjligheten för länsstyrelserna att överta ansvaret för den kommunala räddningstjänsten, även utredarens förslag om att överföra tillsynen över den kommunala räddningstjänsten till MSB.

Den 16 februari 2017 tillsatte regeringen en utredning av den kommunala räddningstjänsten. Till utredare utsågs Jan-Åke Björklund. Av utredningsdirektiven framgår följande: Utredaren ska analysera och föreslå hur dessa verksamheter ska kunna bedrivas på ett mer likvärdigt, effektivt och säkert sätt. En del av uppdraget innebär att utredaren ska analysera och lämna förslag till hur kommunerna ska få bättre förutsättningar att rekrytera deltidsanställda brandmän.

Länsstyrelsernas övergripande synpunkter

Utredningen innehåller många bra och konstruktiva förslag som kan leda till effektiviseringar i kommunal räddningstjänst. Länsstyrelsen tycker däremot att det är mycket problematiskt att utredningen inte har beaktat länsstyrelsernas roll varken i nuvarande krisberedskapssystem eller pågående totalförsvarsplanering. Därmed finns stora brister i utredningens förslag. Länsstyrelsen säger nej till utredarens förslag om att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ska ta över möjligheten för länsstyrelserna att överta ansvaret för den kommunala räddningstjänsten, liksom utredarens förslag om att överföra tillsynen över den kommunala räddningstjänsten till MSB. 

Beslut i detta ärende har fattats av landshövdings Berit Högman efter föredragning av beredskapshandlägare Martin Neldén.

Yttrande 26 oktober 2018

Dnr 420-7523-18

Yttrande över betänkandet En effektivare kommunal räddningstjänst (SOU 2018:54) Pdf, 80.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt