Publiceringsdatum: 30 oktober 2018

Senast uppdaterad: fredag 9 november, 09.38

Förslag till beslut och skötselplan för det planerade naturreservatet Edskullen, Kramfors kommun

Länsstyrelsen har tagit fram förslag till beslut och skötselplan för det planerade naturreservatet Edskullen i Kramfors kommun.

Länsstyrelsens enhet för skyddad natur önskar dina synpunkter senast den 5 december 2018.

Synpunkter skickas till Länsstyrelsen Västernorrland, 871 86 Härnösand.
Ange diarienummer: 511-2098-17.

Remisshandling

Förslag till beslut och skötselplan för Edskullens naturreservatPDF.

 

Kontakt