Publiceringsdatum: 9 april 2018

Senast uppdaterad: fredag 9 november, 09.58

Yttrande över förslag till nya föreskrifter om hästhållning

Länsstyrelsen ser positivt på att Jordbruksverket avser modernisera föreskrifterna om hästhållning.

Enstaka delar har förbättrats jämfört med föregående förslag. I vissa delar kvarstår dock länsstyrelsens synpunkter enligt förra yttrandet.

Yttrande över förslag till nya föreskrifter om hästhållningPDF

Kontakt