Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Yttrande över remiss gällande Naturvårdsverkets förslag till ny förordning om luftvårdsprogram och utsläpp till luft

Länsstyrelsen Västernorrland tackar för möjligheten att yttra sig över rubricerande förslag till ny förordning.

Sammanfattning

Naturvårdsverket föreslår att den befintliga förordningen upphävs och ersätts av en ny förordning med en något högre detaljeringsgrad än tidigare förordning. Förslaget omfattar de delar av direktivet som främst rör uppföljning och utvärdering såsom underlag till det nationella luftvårdsprogrammet, utsläppsinventering och prognoser, rapportering av utsläpp samt miljöövervakning.

Enligt förslaget ska Naturvårdsverket tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten ansvara för att övervakning av olika ekosystemeffekter utförs inom sina respektive miljöövervakningsprogram. De program som berörs är för områdena luft, skog och vatten.

Synpunkter på Naturvårdsverkets förslag

Länsstyrelsen Västernorrland förhåller sig över lag positivt till Naturvårdsverkets förslag till ny förordning och det svenska genomförandet av EU-direktiv 2016/2284.

Yttrande över Naturvårdsverkets förslag till ny förordning om luftvårdsprogram och utsläpp till luft Pdf, 979.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt