Publiceringsdatum: 26 januari 2018

Förslag till beslut och skötselplan för utökning av naturreservatet Rågsvedjeberget, Sollefteå kommun

Länsstyrelsen översänder härmed förslag till beslut och skötselplan för den planerade utökningen av naturreservatet Rågsvedjeberget för yttrande.

Kontakt