Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Täktverksamhet i Sollefteå kommun

Kungörelse

Själanders Åkeri AB har lämnat in en ansökan om fortsatt och utökat tillstånd till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Ansökan gäller uttag av 950 000 ton berg och 50 000 ton morän. Själanders Åkeri AB bedriver täktverksamhet på fastigheterna Fornäset 1:36 och Ramsele-Forsmo 1:15 i Sollefteå kommun.

Du kan ta del av handlingarna i ärendet på Kommunstyrelseförvaltningen, Sollefteå kommun, Djupövägen 3, i Sollefteå och på Länsstyrelsen Västernorrlands diarium, Pumpbacksgatan 19, Härnösand.

Meddelanden i ärendet införs i Tidningen Ångermanland och Nord Sverige samt hålls tillgängliga hos den som förvarar akten.

Om du vill yttra dig ska du göra det senast den 6 september 2024 via e-post till: vasternorrland@lansstyrelsen.se, eller via post till: Länsstyrelsen Västernorrland, Miljöprövningsdelegationen, 871 86 Härnösand

Ange diarienummer 1134-2024.

Kontakt

Daniel Yngsell

Miljösakkunnig

Margareta Östman

Miljöhandläggare

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss