Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Täktverksamhet i Härjedalens kommun

Pressmeddelande

Betongen i Hede AB har lämnat in en ansökan om fortsatt och utökat tillstånd till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Ansökan gäller uttag av 400 000 ton morän och naturgrus. Betongen i Hede AB planerar att bedriva verksamheten på fastigheten Hede Kyrkby 11:1 i Härjedalens kommun.

Du kan ta del av handlingarna i ärendet på Kommunledningskontoret, Härjedalens kommun, Medborgarhuset, 842 80 Sveg och på Länsstyrelsen Västernorrlands diarium, Pumpbacksgatan 19, Härnösand.

Meddelanden i ärendet införs i Östersundsposten, Länstidning Östersund och Tidningen Härjedalen samt hålls tillgängliga hos de som förvarar akterna.

Om du vill yttra dig ska du göra det senast den 6 september 2024 via e-post till:
vasternorrland@lansstyrelsen.se, eller via post till: Länsstyrelsen Västernorrland, Miljöprövningsdelegationen, 871 86 Härnösand

Ange diarienummer 551-9475-2022.

Kontakt

Carolin Ryr

Miljöhandläggare

Daniel Yngsell

Miljösakkunnig

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss