Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu är fältkontrollerna i gång!

Kontrollant håller en karta

Ser du en person som är ute och går längs en åkerkant? Det kan vara en av länsstyrelsens arealkontrollanter.

Från och med mitten av juni till början av november är vi ute runt om i länet och kontrollerar jordbruksmark för att se att den stämmer med lantbrukarens ansökan av jordbrukarstöd. All jordbruksmark följs upp med satellitbilder, men varje år väljs ett visst antal gårdar ut för kontroll på plats. En del väljs ut slumpmässigt, medan andra väljs ut för att de tillhör en kategori där risken för fel är större.

Om du söker jordbrukarstöd eller har djur kan du få kontrollbesök. Ibland får du veta i förväg att du ska få kontroll, men besöket kan också vara oaviserat. Det är olika för olika kontroller hur långt i förväg du får informationen, vissa kontroller får vi inte avisera alls. Om du behöver förbereda dig på något sätt inför kontrollen så säger vi till i förväg.

Vid arealkontroll har kontrollanten med sig kartor och handdator med GPS. Du behöver inte vara med under kontrollen. När kontrollanten är klar får du en genomgång av bedömningarna, och när resultatet är registrerat får du ett skriftligt meddelande om kontrollresultat. För vissa stöd, till exempel ekologisk produktion och stöd till unga lantbrukare genomförs en intervju och kontrollanten tittar på din dokumentation. Om du inte hunnit slå, skörda eller beta marken vid kontrollbesöket får du från och med i år möjlighet att skicka in foton av marken i efterhand via Jordbruksverkets app Geofoto.

På Jordbruksverkets hemsida kan du läsa mer om hur olika kontroller går till:

Bra att veta när du ska få kontrollbesök - Jordbruksverket.se Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens mål är förutom att betala ut stöd och genomföra kontroller även att sprida information och råd till dig som söker jordbrukarstöd för att du ska lämna in en så korrekt SAM-ansökan som möjligt.

Här följer några tips:

  • Tänk på att du måste utföra någon typ av godkänd aktivitet på all jordbruksmark som ingår i din SAM-ansökan, till exempel markbearbetning, putsning eller skörd. Kravet gäller varje år med några få speciella undantag samt för betesmarker med åtagande.
  • Var noga med att kontrollera att krysset för utbetalning av kompensationsstöd är ifyllt på de skiften du tänker skörda. Om du av någon orsak inte kan skörda som planerat ska du skicka in en ändring av din SAM ansökan och ta bort ansökan om kompensationsstöd.
  • Håll ut ordentligt i kanter och hörn när du jordbearbetar, sår och skördar. Oskördade eller osådda skifteskanter kan ge avvikelse vid kontroll. Om detta fortgår sprider sig sly och ogräs vilket på sikt medför att blockgränsen justeras vid Jordbruksverkets ajourhållning – blockarealen minskar.
  • Kom ihåg att ta bort block som du inte längre brukar ur din ansökan. Om Länsstyrelsen hittar obrukad/övergiven mark vid en kontroll kan det innebära avdrag på dina stöd. Om marken temporärt har en annan användning under en enstaka säsong, till exempel upplag av rundbalar eller uppställningsplats för maskiner, kan du använda dig av grödkod 314.
  • Dokumentera din ekologiska odling och djurhållning noggrant! Ta gärna hjälp av Jordbruksverkets eller ditt certifieringsorgans mallar för fullständig dokumentation.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss