Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Skydd av kulturegendom bevarar vårt kulturarv i krig

Två broschyrer ligger på en grå trätrall.

Sveriges 21 länsstyrelser har tillsammans tagit fram publikationen Kulturmiljö i beredskap. Den är högaktuell med tanke på klimatförändringar och den säkerhetspolitiska situation som vi befinner oss i.

I beredskapsplaneringen och i målen för kulturmiljöarbetet, ingår skydd av kulturegendom som en grundförutsättning för att bevara vårt kulturarv.

Sverige behöver ha en beredskap att kunna hantera olika typer av hot mot vår säkerhet. Där hoppas vi de förberedelser vi gör kring vårt gemensamma kulturarv, blir en tydlig del i detta arbete, säger Maria Olsson, samordnare på kulturmiljöfunktionen vid Länsstyrelsen Västernorrland.

I skriften får vi exempel på det arbete, med utgångspunkt i folkrätten, som pågår på Länsstyrelserna i uppbyggnaden av det civila försvaret. Arbetet har som mål att så långt möjligt skydda vårt lands kulturegendom.

Här finns också återblickar bakåt i historien på tidigare beredskapsinsatser. Publikationen lyfter även fram exempel på hur klimatförändringar påverkar kulturmiljöer. Vilket visar på det behov av omfattande förebyggande insatser som finns.

I kapitlet om Västernorrlands län kan vi bland annat läsa om hur klimatförändringarna kommer att påverka länets viktigaste kulturmiljöer, med utgångspunkt från den riskanalys som tagits fram. Vi får också ett exempel kring arbetet med att begränsa erosionen på Styresholm, Sveriges nordligast belägna fogdeborg.

Skriften har levererats till bland annat Kulturdepartementet och Riksantikvarieämbetet. Den kommer också att distribueras till politiker samt lokala, regionala och nationella myndigheter.

Den finns även att läsa i sin helhet på vår webbplats:

Kulturmiljö i beredskap Länk till annan webbplats.

Kontakt

Viveka Sjödin

Enhetschef, Samhällsbyggnad

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss