Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Täktverksamhet i Sollefteå kommun

Kungörelse

Långsele Grus AB har lämnat in en ansökan om tillstånd till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Ansökan gäller ny täktverksamhet. Långsele Grus AB vill bedriva täktverksamhet på fastigheten Hamre 1:3 i Sollefteå kommun.

Verksamheten omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Du kan ta del av handlingarna i ärendet på Kommunstyrelseförvaltningen vid Sollefteå kommun och på Länsstyrelsen Västernorrlands diarium, Pumpbacksgatan 19, Härnösand.

Meddelanden i ärendet införs i tidningen Ångermanland samt i tidningen Nordsverige samt hålls tillgängliga hos de som förvarar akterna.

Om du vill yttra dig ska du göra det senast den 15 augusti 2024 via e-post till: vasternorrland@lansstyrelsen.se, eller post: Länsstyrelsen Västernorrland, Miljöprövningsdelegationen, 871 86 Härnösand

Ange diarienummer 551-416-2024.

Kontakt

Daniel Yngsell

Miljösakkunnig

Ulrika Aronsson

Miljöhandläggare

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss