Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Täktverksamhet i Sollefteå kommun

Kungörelse

Altins Trafik AB har fått tillstånd enligt miljöbalken till täktverksamhet.

Beslutet fattades den 10 juni 2024 av Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Västernorrland. Täkten ligger på fastigheten Rödsta 3:23 i Sollefteå kommun.

Du kan ta del av beslutet samt övriga handlingar i ärendet på Kommunstyrelseförvaltningen vid Sollefteå kommun och på Länsstyrelsen Västernorrlands diarium, Pumpbacksgatan 19, Härnösand.

Om du inte är nöjd med beslutet kan du skriftligt överklaga det till Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt. Ditt överklagande måste senast den 15 juli 2024 ha kommit in till: vasternorrland@lansstyrelsen.se, eller Länsstyrelsen Västernorrland, Miljöprövningsdelegationen, 871 86 Härnösand.

Ange diarienummer 551-8159-2023.

Kontakt

Ulrika Aronsson

Miljöhandläggare

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss