Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Licensjakt på 85 björnar i Västernorrland 2024

En brunbjörn går i en skog med björkar, skir grönska på marken och vita ängsdun som vajar i vinden.

Länsstyrelsen Västernorrland har fattat beslut om licensjakt på björn i länet. Licensjakten omfattar 85 björnar och pågår den 21 augusti-15 oktober.

Syftet med licensjakten är att förebygga skador och att björnstammen i Västernorrlands län ska minska mot länets beslutade förvaltningsmål om 220 individer.

Senaste inventeringen av björn i Västernorrland genomfördes 2020. Då beräknades stammen till 416–470 individer.

Länsstyrelsen har efter detta beslutat om en jämn och hög tilldelning för att stammen ska minska mot målen. Nästa spillningsinventering kommer att genomföras 2025. Först då kan vi se om vi närmar oss förvaltningsmålet, säger Linda Rapp, handläggare på Länsstyrelsen Västernorrland.

Jakten pågår den 21 augusti-15 oktober men avslutas tidigare om antalet tilldelade björnar fälls innan dess. Länsstyrelsen Västernorrland har även beslutat om att tillåta jakt med åtel. Precis som ifjol är det tillåtet att släppa hund på spår av björn vid åtlar. Sista dag att anmäla en åtel är den 21 juli.

Av de tilldelade 85 björnarna får 80 jagas inom hela länet. Fem får fällas i ett område inom Örnsköldsviks kommun från den 1 oktober.

Håll dig informerad och anmäl fälld björn

  • Du som jagar björn ska hålla dig informerad om hur många björnar som återstår av tilldelningen. Ring Länsstyrelsen Västernorrlands telefonsvarare för aktuell information: 0611-34 91 53.
  • Anmälan om fälld björn ska göras utan dröjsmål och senast inom en timme, anmälan görs via telefon till: 0611-34 92 12.
  • På sidan om björnjakt på vår webbplats finns mer information om årets licensjakt och om vad som gäller vid jakt med åtel. Det är även där du anmäler din åtel.

Björnjakt

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss