Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Söråkers avloppsreningsverk, Timrå kommun

Kungörelse

Timrå Vatten AB har fått tillstånd enligt miljöbalken till uppförande och drift av Söråkers reningsverk.

Beslutet fattades den 29 maj 2024 av Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Västernorrland. Reningsverket ligger på fastigheten Duved 1:62 i Timrå kommun.

Du kan ta del av beslutet samt övriga handlingar i ärendet på kommunens kundtjänst, Köpmangatan 14 i Timrå och på Länsstyrelsen Västernorrlands diarium, Pumpbacksgatan 19, Härnösand.

Om du inte är nöjd med beslutet kan du skriftligt överklaga det till Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt. Ditt överklagande måste senast den 3 juli 2024 ha kommit in via e-post till: vasternorrland@lansstyrelsen.se, eller Länsstyrelsen Västernorrland, Miljöprövningsdelegationen, 871 86 Härnösand.

Ange diarienummer 551-9327-2023.

Kontakt

Frida Uebel

Miljöhandläggare

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss