Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Talman Andreas Norlén besökte Västernorrland

Torsdag den 30 maj besökte talman Andreas Norlén Västernorrland för att bland annat prata om demokrati, inviga en demokratiutställning, besöka MSB Sandö och regementet i Sollefteå.

Talmannen och hans fru hälsades välkommen till länet av landshövding Carin Jämtin.

Att tema för dagen är demokrati känns minst sagt relevant. 9 juni är sista dagen att rösta i Europaparlamentsvalet, att värna och stärka vår demokrati måste vi göra gemensamt. Men det är också så att det svenska totalförsvaret syftar ju till att värna det öppna, demokratiska svenska samhället. Länsstyrelsen har en viktig roll i båda dessa områden, säger landshövding Carin Jämtin.

Dagen började på Härnösands gymnasium där talmannen föreläste om riksdagen och dess uppgifter, Sveriges grundlagar samt hans egen roll i riksdagen. Efter föreläsningen fick eleverna möjlighet att ställa frågor om bland annat talmannens roll i att vara opartisk, det bästa med rollen och vad han helst gör på fritiden. Efter föreläsningen följde en presentation av projektet Europa direkt och samtal kring vikten av demokrati, hur man som ung kan engagera sig inom politik och vikten av att uppmuntra elever till att fortsätta vara engagerade i framtiden.

Man vill vara med och förändra men det känns svårt att veta hur man ska engagera sig för att vara med och göra skillnad. Men under projektet har vi fått lära oss mer om europavalet och insett att det faktiskt finns en möjlighet att få vara med och påverka både på regional, nationell och EU-nivå, säger Isabelle Forslund, elev på Härnösands Gymnasium.

Invigning av demokratiutställning

Tillsammans med landshövdingen och Härnösands kommunstyrelseordförande Andreas Sjölander invigde talmannen demokratiutställningen "Välkommen in - demokrati för vuxna" på biblioteket i Härnösand. Utställningen är en satsning för demokrati och källkritik.

Fundera en extra gång över vad det är för budskap vi möter, källkritik är en del av vårt demokratiska samhälle. Vad vi gör idag har betydelse för hur vår värld kommer se ut i framtiden, säger Andreas Norlén.

Han påpekade också att demokratin i Sverige står stark.

Men det finns hot, till exempel är valdeltagandet lågt i vissa utsatta områden. I världen är demokratin uppenbart hotad. Jag tror på demokratins styrka och att den ger välstånd och lycka. Demokratin kommer att segra i det långa loppet. Sveriges bästa tid ligger i framtiden, säger han.

Besök i Kramfors och Sollefteå

Lunchen intog talmannen på MSB Sandö tillsammans med representanter från de deltagande organisationerna och politiker från Kramfors, Härnösand och Sollefteå. Under lunchen fick sällskapet lyssnat till en presentation av MSB:s enhetschef Louisa Rolandsdotter som gav en fördjupad bild av skolverksamheten. Efter lunchen deltog talmannen i en praktisk övning på fält. Talmannen fick ta på sig full skyddsutrustning och med hjälp av elever på utbildningen testa på att klippa upp en bil.

I Sollefteå mottogs sällskapet av Regementschef Jonas Karlsson som gav sin bild av I21s uppbyggnad och de framtida expansionsplanerna i Sollefteå och Östersund. Sedan promenerade sällskapet regementets soldathem Vita villan. Där träffade de föreståndaren Emelie Kårén som berättade om vikten av en meningsfull sysselsättning och trivsel för de värnpliktiga under deras fritid.

Intervju med bland annat talman Andreas Norlén och landshövding Carin Jämtin

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss