Höga temperaturer i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Biologiska mångfaldens dag

Idag den 22 maj är det Biologiska mångfaldens dag. Den biologiska mångfalden är en förutsättning för allt liv på jorden och påverkar vår livsmedelsproduktion, motståndskraften mot klimatförändringar och sjukdomar, en levande landsbygd, naturturism och i slutändan också vår överlevnad.

Länsstyrelsen arbetar med olika slags åtgärder och projekt som syftar till att främja den biologiska mångfalden. Bland annat genomförs kontinuerligt inventeringar av växter och djur i länet.

För att förstå vad vi kan förlora måste vi först veta vad vi har. En större del av vår natur behöver skyddas, och våra naturresurser måste användas på ett hållbart sätt, säger Rebecka Bjurhall, miljömålssamordnare vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Ett av projekten som länsstyrelsen driver i syfte att främja den biologiska mångfalden är LIFE-projektet Ecostreams. Syftet med projektet är att skapa fler levande sjöar och vattendrag. Länsstyrelsen samarbetar också med Världsnaturfonden (WWF) i projektet Återskapa Östersjöns livskraft, som fokuserar på att restaurera havsnära våtmarker och strandängar med målet att förbättra förutsättningarna för ett hav i balans och en levande kust och skärgård.

Den biologiska mångfalden gynnas av ett öppet odlingslandskap och genom rådgivning och utbildning inom ekologisk produktion, samt underhåll av betesmarker och slåtterängar stödjer länsstyrelsen länets lantbrukare i deras viktiga arbete. Ett öppet odlingslandskap är avgörande för att upprätthålla den biologiska mångfalden och ett fungerande ekosystem.

Mer information

Vill du läsa mer om Biologiska mångfaldens dag och projektet Återskapa Östersjöns livskraft kan du besöka följande webbplatser.

Biologiska mångfaldens dag, Biomfdag Länk till annan webbplats.

Återskapa Östersjöns livskraft, Världsnaturfonden Länk till annan webbplats.

Kontakt

Rebecka Bjurhall

Miljömålssamordnare, Hållbar regional utveckling

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss