Höga flöden i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Täktverksamhet i Örnsköldsviks kommun

Kungörelse

Holmen Bergprodukter AB har fått tillstånd enligt miljöbalken till täktverksamhet av berg- och morän.

Beslutet fattades den 12 mars 2024 av Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Västernorrland. Täkten ligger på fastigheten Skorpeds-Degersjö 1:7 i Örnsköldsviks kommun
Verksamheten omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Du kan ta del av beslutet samt övriga handlingar i ärendet på Kommunledningsförvaltningen, Nygatan 16, Örnsköldsviks kommun och på Länsstyrelsen Västernorrlands diarium, Pumpbacksgatan 19, Härnösand.

Om du inte är nöjd med beslutet kan du skriftligt överklaga det till Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt. Ditt överklagande måste senast den 16 april 2024 ha kommit in via e-post till: vasternorrland@lansstyrelsen.se, eller via post till: Länsstyrelsen Västernorrland, Miljöprövningsdelegationen, 871 86 Härnösand.

Ange diarienummer 551-9114-2022.

Kontakt

Margareta Östman

Miljöhandläggare

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss