Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Omgivningen uppmanas agera när en ung blir utsatt för våld

Illustration av ett hjärta och ett svärd

Kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt, som riktar sig mot våld i ungas partnerrelationer, fokuserar i år på ett åskådarperspektiv.

En viktig pusselbit i arbetet mot våld i ungas partnerrelationer är kunskapen hos alla runtomkring. Vuxna som möter unga, i sitt arbete, i sitt ideella engagemang eller hemma behöver kunna se och våga fråga. Även vänner och andra åskådare spelar en viktig roll för att upptäcka och förebygga våld. Våldet förekommer på arenor där vuxna finns och när unga berättar om våld, är det oftast för en kompis, säger Elin Wallner, Länsstyrelsen Västra Götaland.

Samarbete mellan flera myndigheter och aktörer

Svartsjuka är inte romantiskt är ett samarbete mellan länsstyrelserna, Jämställdhetsmyndigheten, Polismyndigheten och stiftelsen 1 000 Möjligheter som driver ungarelationer.se. Kampanjen, som pågår under februari och mars, sprids för åttonde året i rad via sociala medier och genom tryckt material som kan beställas för att arbeta med frågan i olika sammanhang.

Syftet med kampanjen är att öka kunskapen hos unga själva och hos vuxna som möter unga.

  • Vad är egentligen en schysst relation?
  • Är svartsjuka ett tecken på kärlek?
  • Vad är egentligen våld?
  • Vart kan jag vända mig för att få stöd?

Detta är frågor som besvaras på kampanjwebben.

"Vi behöver höja våra kunskaper och bli bättre på att prata"

Aktörerna bakom kampanjen kommer i år att sprida information om vad alla runt omkring en person som blir utsatt eller som utsätter sin partner för våld kan göra. Att föräldrar, vänner och yrkesverksamma lär sig att se och agera mot våld är av stor betydelse, enligt forskning på området.

Ofta kan vuxna prata om svartsjuka som något romantiskt, men sådana föreställningar riskerar att normalisera kontroll och olika former av våld i en relation. Vi behöver alla oavsett ålder höja våra kunskaper om våld i ungas partnerrelationer och bli bättre på att prata om hälsosamma relationer som bygger på respekt och samtycke, säger Alex Snäckerström, utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

Träningsanläggningar i länet är med och sprider budskapet

Förutom att kampanjen ska nå vuxna som möter unga i Västernorrlands län, hoppas Länsstyrelsen Västernorrland även att kampanjen sprids på länets skolor för att nå fram till de unga. I år sker dessutom ett särskilt samarbete med flera av länets träningsanläggningar som kommer att sprida kampanjen.

Vi hoppas att kampanjen ska nå ut till målgruppen unga som tränar på anläggningarna och öppna upp för en reflektion kring hur ens relationer ser ut och vad som egentligen är en schysst relation. De träningsanläggningar som blivit tillfrågade arbetar redan förebyggande med frågor kring dopning i arbetsmetoden 100% ren hårdträning, säger Patrik Gunnarsson, utvecklingsledare i arbetet mot mäns våld mot kvinnor, Länsstyrelsen Västernorrland.

Fakta om våld i ungas partnerrelationer

Nästan en fjärdedel av tjejerna i åldrarna 16–24 år har någon gång utsatts för våld av en nuvarande eller före detta partner Risken för våld ökar dessutom när den utsatta försöker lämna relationen. För pojkar och unga män är siffran 14 procent. Unga hbtqi-personer och unga med funktionsnedsättningar är utsatta för våld i högre utsträckning än övrig befolkning. Våldet i ungas relationer är precis lika vanligt och grovt som i vuxnas nära relationer och unga utsätts för alla former av våld, även våld med dödlig utgång.

Källor:
Våld i ungas parrelationer, Brottsförebyggande rådet Länk till annan webbplats.
Dödligt partnervåld mot unga, Jämställdhetsmyndigheten Länk till annan webbplats.

Kontakt

Patrik Gunnarsson

Utvecklingsledare i arbetet mot Mäns våld mot kvinnor

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss