Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Första gemensamma förvaltningsplanen för världsarvet Höga Kusten och Kvarkens skärgård

Vy över skuleskogen. Fotograf Erik Engelro

Höga Kusten utgör tillsammans med Kvarkens skärgård i Finland ett världsarv. Länsstyrelsen Västernorrland har tillsammans med Forststyrelsen i Finland färdigställt den första gemensamma förvaltningsplanen för det gränsöverskridande världsarvet. Det är också den första i världen av sitt slag.

Den här planen fokuserar på förvaltningen av världsarvets värden, och lyfter fram de fokusområden och åtgärder som Länsstyrelsen i Västernorrlands län och Forststyrelsens Naturtjänster kan ansvara för.

Den nya förvaltningsplanen gäller fram till år 2030 och 2026 görs en utvärdering av planens fokusområden samtidigt som åtgärderna revideras. Tidigare planer har behandlat Höga Kusten och Kvarkens skärgård separat.

Det finns flera fördelar med en gemensam förvaltningsplan. På UNESCOs lista över världsarv utgör Höga Kusten och Kvarkens skärgård ett världsarv, och därför behöver vi gemensamma riktlinjer. Planen är vårt verktyg för att tillsammans kunna utveckla världsarvet på ett hållbart sätt, samtidigt som de viktiga värdena bevaras, säger Patrik Bylund, världsarvssamordnare för Höga Kusten.

Syftet med planen är att presentera riktlinjer för förvaltningen av Höga Kusten och Kvarkens skärgård. Här beskrivs världsarvets värden och tillståndet på dessa värden, samt hur de skyddas. Planen redogör också hur förvaltningen är organiserad, samt sätter mål och riktning för världsarvsförvaltningen.

Den här planen är ett verktyg för alla som är involverade i arbetet med att förvalta och utveckla världsarvet. Det är också många som varit med och kommenterat planens innehåll under processens gång, vilket vi är mycket tacksamma för, säger Patrik Bylund.

Fokus är att förbättra möjligheterna för invånarna och områdets aktörer att engagera sig i frågor som gäller världsarvet och att öka kunskapen om detta unika område. Vi kommer ha ett flertal åtgärder med olika utbildningar för att lära sig mer om världsarvet både riktat till olika aktörer verksamma i världsarvet men även till allmänheten, avslutar Patrik Bylund.

Förvaltningsplanen finns på följande sida:

Förvaltningsplan för världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård Länk till annan webbplats.

Kontakt

Patrik Bylund

Världsarvssamordnare

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss