Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Landshövdingen: Vi måste alla hjälpas åt för att öka samhällets motståndskraft

Som ett led i att höja förmågan inom totalförsvaret genomfördes i höstas en övning inom norra civilområdet. Representanter från länsstyrelserna, Trafikverket, Polismyndigheten och Försvarsmakten övade på att möta ett väpnat angrepp i norr.

Rubrikerna om att det kan bli krig i Sverige har dominerat media under de senaste dagarna.

- Risken för ett väpnat angrepp är liten, men vi behöver alla ställa oss frågan, som myndighet, som företag, som anställd och som privatperson, vem är jag om kriget drabbar Västernorrland, säger landshövding Carin Jämtin.

Under Folk och Försvars rikskonferens i Sälen tidigare i veckan pratade både ministrar och Försvarsmakten om att det kan bli krig i Sverige och att vi måste stärka vår beredskap betydligt snabbare. Det är en uppfattning som landshövding Carin Jämtin delar.

Det säkerhetspolitiska läget är det allvarligaste sedan andra världskrigets slut. Försvarsberedningen, som alla åtta partier i riksdagen står bakom, konstaterar att ett väpnat angrepp mot Sverige inte kan uteslutas. Det finns också en bred enighet kring att vårt totalförsvar skyndsamt måste stärkas, säger hon.

Totalförsvaret består av det militära och det civila försvaret. Länsstyrelsen är ytterst ansvarig för det civila försvaret i länet.

Vi måste alla hjälpas åt för att öka samhällets motståndskraft. Vi behöver alla vara mentalt och praktiskt förberedda på att ett krig inte är något otänkbart. Vi behöver därför förbereda oss själva kring hur vi kan hjälpa till att bidra i totalförsvaret, säger Carin Jämtin.

Västernorrland har ett strategiskt läge och har pekats ut av Försvarsmakten och Nato som ett viktigt område. Inte minst gäller det försörjningslinjer från Trondheim till Sundsvall. Detta är också en av anledningarna till att regementet i Sollefteå återetablerades.

Redan innan krigsutbrottet i Ukraina har Länsstyrelsen intensifierat arbetet med att återuppbygga det civila försvaret. Vi har kommit en bit på vägen med att bygga motståndskraft och samordna länets aktörer, även om all ny lagstiftning och finansiering inte är på plats, påpekar beredskapsdirektör Torbjörn Westman.

Som län är vi förberedda men behöver öka tempot och visa mer handlingskraft. Vi kan inte vänta. Vi jobbar sedan för att prioritera arbete som ger effekt här och nu. Hitta tillräckligt bra lösningar, inte avvakta utredningar eller sikta på den perfekta lösningen. Våra resurser är delvis begränsade men vi gör det vi kan här och nu, säger han.

Under 2024 ligger fokus främst på fyra huvudområden:

  • Befolkningsskydd och räddningstjänst under höjd beredskap
  • Stöd till kommunerna och regioner i deras planering och förberedelser inför höjd beredskap
  • Utveckla samverkan med näringslivet
  • Utveckla förmågan till inriktning och samordning under höjd beredskap

Ett starkt totalförsvar bygger vi tillsammans. Vi måste alla hjälpas åt att ta ansvar för att bli starka nog att hantera kriser och hålla krig borta. Det gör vi bäst genom att våga planera och förbereda oss för det värsta. Inte det troligaste, säger landshövding Carin Jämtin.

Mer om länsstyrelsen roll i totalförsvaret:

Civilt försvar

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss