Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tillgången till kontanta betaltjänster minskar

Betalning med en digital klocka vid betalningsterminal. Foto. 

Foto: Mostphotos

År 2023 är tillgången till betalkonto, internetbank, BankID, bankkort och Swish avgörande för möjligheten till att göra betalningar. För den som inte har tillgång till tjänsterna blir det allt svårare att hantera sin vardag. Samtidigt minskar tillgången till kontanter på flera håll i landet, något som försvårar ytterligare för vissa grupper i samhället. Det framgår i länsstyrelsernas rapport Bevakning av grundläggande betaltjänster 2023 som släpps idag.

Efter att ha läst igenom enkätsvar och kollat upp hur strukturen kring de grundläggande betaltjänsterna i länet ser ut, kan vi även i år konstatera att tillgången till de grundläggande betaltjänsterna inte är tillfredsställande, säger Henrik Skyttberg, processledare på Länsstyrelsen Västernorrland.

Utvecklingen mot en mer digital betalningsmarknad skapar problem för personer som av olika skäl inte har möjlighet att använda digitala betalningssätt. För att kunna göra en betalning via Swish eller köp via en app behöver man ha tillgång till ett betalkonto och BankID, vilket många idag inte har.

Personer som inte har tillgång till dessa tjänster får svårare att hantera sin vardag. Det kan handla om att man får svårt att göra en räkningsbetalning, viktiga inköp, resa kollektivt eller betala för parkering. De som inte vill eller kan använda digitala betalningar, kanske för att de är rädda och ovana vid tekniken, hamnar i ett utanförskap och förlorar delaktighet i samhället, säger Anna-Karin Drake, nationell samordnare för grundläggande betaltjänster på Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Kontanter har fortfarande en viktig roll

Länsstyrelserna bevakar särskilt situationen för grupperna äldre och personer med funktionsnedsättning. I dessa grupper är kontantanvändningen högre och behovet av personlig service större. Kontanter har med andra ord fortfarande en viktig roll när det gäller att underlätta för vissa grupper i samhället att göra betalningar.

Tillgången till kontantuttag har dock försämrats ytterligare under året. 15 av 21 länsstyrelser rapporterar att antalet uttagsautomater minskar. De stängs eller flyttas från torg och andra naturliga mötesplatser. Ofta flyttas de till köpcenter och gallerior, vilket är platser som många människor upplever som otrygga och som dessutom har begränsade öppettider. Antalet uttagsautomater i Västernorrlands län har sedan 2020, då den nya lagen om kreditinstituts skyldighet att tillhan­dahålla kontanter började gälla, minskat från 73 till 61 stycken. Sundsvalls kommun har tappat flest uttagsautomater – 28 till antalet 2020 och nu 19 stycken 2023.

Här uppe i de norra delarna av landet börjar det faktiskt bli rätt så illa. Av de 26 338 personerna i landet som har längre än 25 kilometer till den närmsta kontantuttagsautomaten befinner sig 20 820, eller 79 procent, i de fyra nordligaste länen. Det är således totalt 37, eller 84 procent, av rikets 44 kommuner som är belägna i dessa fyra län som överstiger regelverkets 0,3 procent som är den avvikelse från avståndskraven som satts på nationell nivå. En tråkig utveckling, konstaterar Henrik Skyttberg.

Över hela landet är det också stor brist på platser med möjlighet att betala räkningar med kontanter över disk. För personer som inte är kund i någon bank saknas tillräckligt med alternativa betaltjänster för att det ska anses som tillfredställande för alla.

Sammantaget gör länsstyrelserna samma bedömning som ifjol; det politiska målet om att alla i samhället ska ha tillgång till grundläggande betaltjänster till rimliga priser uppfylls inte.

Mer information

Vill du läsa rapporten? Då finns den att ladda ner via följande länk:

Bevakning av grundläggande betaltjänster 2023 Länk till annan webbplats.

Riksdagen beslutade 2007 att lagen om grundläggande kassaservice skulle avskaffas. Därmed avvecklades Svensk Kassaservice AB som utförde kassa-, bank- och plusgirotjänster. Den tidigare lagen om grundläggande kassaservice ersattes av det av riksdagen beslutade politiska målet att alla i samhället ska ha tillgång till grundläggande betaltjänster till rimliga priser. Med grundläggande betaltjänster avses tjänster för att:

  • sköta betalningsförmedling, exempelvis betala räkningar
  • ta ut kontanter
  • sätta in dagskassor på bankkonto för företag och föreningar.

Länsstyrelserna har sedan 2009 i uppdrag att bevaka hur de grundläggande betaltjänsterna motsvarar samhällets behov.

Grundläggande betaltjänster

Kontakt

Henrik Skyttberg

Handläggare

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss